Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kdo je náš klient

 
Kdo může využívat služby CDZ
Osoba s diagnostikovaným závažným duševním onemocněním.
Jde především:
• o onemocnění schizofrenního okruhu
• poruchy nálad
• vážné stavy obsedantně kompulzivní poruchy
• poruchy osobnosti (po posouzení týmem)
• člověk s první zkušeností s psychotickým onemocněním
• osoby s místem pobytu ve spádovém území

Rodina či známí člověka s duševním onemocněním.

Péči vždy indikuje lékař CDZ, ale pro kontakt s námi doporučení nepotřebujete.
  
Co bychom potřebovali od Vás:
 • dobrovolnou spolupráci založenou na Vaší potřebě služby využívat
 • souhlas s předáváním a sdílením informací o Vás v rámci týmu
Kde, jak a kdy jsou služby poskytovány
 •  služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou (v ambulanci lékaře či psychologa i ve vlastním prostředí pacienta/klienta)
 • službu můžeme nabídnout i na přání jiné osoby (rodiče, lékaře aj.)
 • o konkrétním průběhu a místě poskytování služby se vždy domluvíme
 • vytváříme společně s Vámi plán péče zaměřený na zotavení
 • na péči se podílí celý tým CDZ
 Co nabízíme
 • zdravotně sociální službu multidisciplinárního týmu
 • komplexní péči, která přispívá k co nejlepšímu zvládání zdravotních problémů a zátěžových životních situací 
 • spolupráci při prevenci návratu onemocnění
 • pokud je to možné, zvládnutí případného zhoršení zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace
 • podporu v případě potřeby řešit obtížné životní situace 
 • podporu při naplňování Vašich životních potřeb a cílů 
 • nácvik sociálních dovedností a kognitivních funkcí jak individuálně, tak i ve skupině
 • n individuální a skupinovou psychoedukaci pro pacienty, klienty i rodinné příslušníky
Co je dobré také vědět:
 • v případě potřeby a ve Vašem zájmu spolupracujeme také s Vašim blízkým okolím
 • pokud je to účelné, využíváme společně s Vámi další služby a komunikujeme s jejich pracovníky (zdravotní služby, instituce státní správy a samosprávy, popřípadě dalšími subjekty)
 • poskytování zdravotních služeb se řídí Zákonem o zdravotních službách
 • poskytování sociálních služeb se řídí Zákonem o sociálních službách
 

Obsluhované území - obce