Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Centrum duševního zdraví Jihlava

Rozvíjíme služby v oblasti péče o duševní zdraví
Centrum duševního zdraví poskytuje komplexní zdravotně sociální služby.
Cílem CDZ je zajistit komunitní a multidisciplinární službu zaměřenou na prevenci hospitalizace nebo jejího zkracování a nápomoc k reintegraci osob se SMI do běžné komunity.
Multidisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizované služby potřebným klientům. Velká část služeb CDZ je klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí.